Hoefproblemen

Hoefproblemen - algemeen

Bij paardenhoeven kunnen tal van problemen ontstaan, bijvoorbeeld scheuren, brokkelen, gevoelige zolen, rotstraal, maar ook bijvoorbeeld zoolkneuzingen en hoefbevangenheid (=laminitis). Hoefproblemen hebben vaak een oorzaak in onjuiste voeding, onvoldoende beweging en geen optimale huisvesting. De hoeven van jouw paard of pony kunnen je veel vertellen over zijn of haar gezondheid en manier van bewegen. Dat neemt niet weg dat er in het bekappen zelf ook genoeg mis kan gaan! Denk

Hoefbevangenheid

Hoefbevangenheid (=laminitis) komt helaas vaker voor dan menigeen zich er van bewust is. De vroege voortekenen komen vaak voor en zijn zichtbaar aan de hoef, en zijn signalen dat inwendig iets aan de hand is dat niet normaal of gezond is voor het dier. Sub-klinische tekenen van hoefbevangenheid (dat wil zeggen: voorlopers, ofwel de vroege tekenen van hoefbevangenheid,) komen vaak voor bij gedomesticeerde paarden. Sub-klinische tekenen van hoefbevangenheid zijn zichtbaar

Scheuren

Scheuren in de hoefwand zien er niet fraai uit, maar er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen oppervlakkige en perforerende scheuren. Oppervlakkige scheuren betreffen alleen de buitenste zijde van de hoefwand en zijn cosmetisch niet mooi, maar relatief minder zorgelijk. Perforerende scheuren zijn complexer, omdat zij de hoefcapsule qua kracht verminderen en zijn daarom meer zorgelijk. Iedere scheur of barst verdiend aandacht, waarbij de oorzaak achterhaald moet worden. Hieronder

Rotstraal

Dit is wel een bijzonder onderwerp. Want het ontstaat met name bij dieren die te weinig bewegen (op stal staan), waarvan de hoeven niet schoongemaakt worden (door de eigenaar of moeder natuur, gewoon door beweging), vieze huisvesting (ammoniak in urine, uitwerpselen, huisvesting in stal) en beperking van het hoefmechanisme door bijvoorbeeld hoefbeslag. Een nauwe hoef heeft minder hoefmechanisme, waardoor viezigheid langer kan blijven zitten, maar ook de bodem speelt een

Frequentie bekappen

Hoe vaak jouw dier bekapt wordt, bepaal jij uiteraard zelf. Wel wordt een advies verstrekt, soms enigszins dwingend, wanneer dat echt noodzakelijk is. Dat advies is gebaseerd op wat wenselijk is in het kader van het welzijn van jouw dier en wordt ook met redenen omkleed: Eens per twee tot vier weken in geval van standsverandering, hoefbevangenheid, hoge hielen,verwaarlozing en dergelijke. Wanneer een dergelijk traject positief verloopt, wordt ook bijtijds

Natuurlijk bekappen?

Wat is er nou zo anders of bijzonder aan natuurlijk bekappen? Een ander uitgangspunt! De natuurlijke bekapmethode is een methode, die de natuurlijke slijtagepatronen nabootst van de wilde, in vrijheid levende paarden. Het is een holistische benadering, gebaseerd op dit wilde paard. Dit omvat het natuurlijk houden van paarden (huisvesting, beweging), een redelijk natuurlijk dieet (voeding) en een frequente natuurlijke bekapping. Door het opnemen van deze uitgangspunten in de verzorging